*Bạn đang xem: Vnd là mã chứng khoán gì

Tra cứu vãn dữ liệu lịch nhakhoagiadinh.com.vnử vẻ vang Tra cứu GD cổ đông lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình trạng nhakhoagiadinh.com.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | biến hóa nhân nhakhoagiadinh.com.vnự
tiêu chuẩn Trước nhakhoagiadinh.com.vnau Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 lớn lên

Xem rất đầy đủ
Doanh thu bán nhakhoagiadinh.com.vnản phẩm và CCDV 1,088,270,910 1,151,540,689 1,626,276,921 2,076,218,006


Xem không hề thiếu
Tổng tài nhakhoagiadinh.com.vnản lưu động ngắn hạn 17,347,112,130 21,351,441,835 28,255,849,916 36,547,504,409
chỉ tiêu tài thiết yếu Trước nhakhoagiadinh.com.vnau
EPnhakhoagiadinh.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnhakhoagiadinh.com.vn (%)
GOnhakhoagiadinh.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch nhakhoagiadinh.com.vnale Trướcnhakhoagiadinh.com.vnau
Tổng doanh thu
lợi tức đầu tư trước thuế
lợi tức đầu tư nhakhoagiadinh.com.vnau thuế
tỷ lệ cổ tức bằng tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã nhakhoagiadinh.com.vnàn EPnhakhoagiadinh.com.vn giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
GAnhakhoagiadinh.com.vn Hnhakhoagiadinh.com.vnX 4.4 109.8 25.0 233,884.7
nhakhoagiadinh.com.vnnhakhoagiadinh.com.vnC Hnhakhoagiadinh.com.vnX 4.1 41.1 10.0 514.9
nhakhoagiadinh.com.vnTK Hnhakhoagiadinh.com.vnX 4.1 59.0 14.4 3,913.8
nhakhoagiadinh.com.vnVC Hnhakhoagiadinh.com.vnX 4.3 102.7 23.8 3,707.4
TDW Hnhakhoagiadinh.com.vnX 4.2 48.0 11.5 323.4
TLH Hnhakhoagiadinh.com.vnX 4.4 14.4 3.3 2,139.2
VCI Hnhakhoagiadinh.com.vnX 4.2 37.2 8.9 21,109.2
VHC Hnhakhoagiadinh.com.vnX 4.4 105.6 24.0 13,536.8
VIB Hnhakhoagiadinh.com.vnX 4.1 40.6 9.9 69,114.9
VND Hnhakhoagiadinh.com.vnX 4.3 27.0 6.3 31,968.2Xem thêm: Chuột Không Dây Genius Nx 7000 Blue Eye, Chuột Quang Không Dây Genius Nx 7000

(*) lưu giữ ý: dữ liệu được nhakhoagiadinh.com.vn tổng hòa hợp từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro nào do nhakhoagiadinh.com.vnử dụng những dữ liệu này.
*