Word mang lại nhakhoagiadinh.com.vn 365 Word đến nhakhoagiadinh.com.vn 365 dành cho máy Mac Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word năm nhâm thìn Word năm 2016 for Mac Word 2013 Word 2010 Word 2007 xem thêm...Ít hơn

Sau khi chế tạo ra mục lục trong Word, bạn cũng có thể tùy chỉnh hình thức của mục lục. Thiết lập cấu hình mục lục áp dụng tùy chọn cho bảng hiện gồm của bạn. Giống như những gì chúng ta thấy, lựa chọn OK. Nếu bạn không bằng lòng với giao diện, chỉ việc chọn Huỷ bỏ và toàn bộ các biến đổi sẽ được quên đi. Mục lục của các bạn sẽ vẫn nghỉ ngơi đó.

Bạn đang xem: Mục lục trong word 2010


Đi cho Tham khảo > Mục lục > Mục lục tuỳ chỉnh.

Chọn Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

*

Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn nuốm đổi rồi bấm Sửa đổi.

*

Trong chống Sửa đổi kiểu, hãy triển khai các biến đổi của bạn.

Chọn OK để lưu giữ các núm đổi. Lặp lại bước 3 và 4 đến tất cả các mức bạn muốn hiển thị vào mục lục.


Để cấu hình thiết lập mục lục hiện tất cả của bạn:

Đi đến Tham khảo > Mục lục.

Chọn Mục lục Tùy chỉnh.

Sử dụng cài đặt để hiển thị, ẩn và căn chỉnh số trang, thêm hoặc chuyển đổi đường hướng dẫn tab, đặt định dạng và chỉ còn định số lượng cấp độ đầu đề vẫn hiển thị.


Đi mang đến Tham khảo > Mục lục > Mục lục tuỳ chỉnh.

Chọn Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn cố đổi rồi bấm Sửa đổi.

Trong phòng Sửa đổi kiểu, hãy thực hiện chuyển đổi của bạn.

Chọn OK để lưu các thay đổi. Lặp lại bước 3 và 4 mang đến tất cả các mức bạn muốn hiển thị vào mục lục.


Để cấu hình thiết lập mục lục hiện có của doanh nghiệp hoặc tạo nên bảng mới:

Đi mang lại tham chiếu>mục lục>chèn mục lục.

Nếu bạn đã sở hữu mục lục, các cấu hình thiết lập sẽ được áp dụng. Giả dụ không, thao tác làm việc này đang chèn bảng tùy chỉnh mới.


Đi đến Tham khảo > Mục lục > Chèn mục lục.

Chọn Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn cầm cố đổi rồi bấm Sửa đổi.

Trong chống Sửa đổi kiểu, hãy tiến hành các thay đổi của bạn.

Chọn OK để giữ các thay đổi. Lặp lại bước 3 và 4 đến tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Biết Iphone Của Nước Nào, Cách Nhận Biết Iphone Của Nước Nào


Bạn có câu hỏi về Word mà công ty chúng tôi chưa vấn đáp tại đây?

Đăng câu hỏi trên diễn bầy Giải đáp về Word.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn cũng muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được giỏi hơn.)Bạn hoàn toàn có thể giúp bọn chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng hỗ trợ bạn được xuất sắc hơn.)