Lỗi không truy cập được share thư mục thực sự cạnh tranh chịu. Ví dụ: Trường đúng theo bạn share thư mục hoặc sản phẩm in qua mạng Lan, nhưng máy tính của các bạn khi truy vấn vào thư mục được chia sẻ thì xuất hiện thêm thông báo lỗi “You can’t access this shared thư mục because your organization’s security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network.

Bạn đang xem: Không share được folder trong win 7

”. Trong khuyên bảo này, shop chúng tôi sẽ chỉ cho mình cách bạn có thể giải quyết sự việc này.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nhấp lưu ban vào nó và đảm bảo giá trị DWORD được để thành 1.

Tất nhiên, nếu như khóa AllowInsecureGuestAuth ko hiển thị, bạn cần phải tự tạo. Nhấp chuột bắt buộc vào Parameters → New → DWORD Value.

Xem thêm: Cấy Ghép Implant Giá Bao Nhiêu Tiền, Trồng Răng Implant Giá Bao Nhiêu Tại Dr

Tóm lại, câu hỏi khắc phục mọi sự việc về giao thức chia sẻ là khôn cùng quan trọng. Chắc chắn, setup chia sẻ cho những thư mục chưa có người yêu cũng đáng được kiểm tra.