Excel cho nhakhoagiadinh.com.vn 365 Excel cho nhakhoagiadinh.com.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF là trong số những hàm thông dụng nhất trong Excel, hàm này chất nhận được bạn tiến hành so sánh lô-gic giữa một giá trị với cái giá trị bạn muốn muốn.

Bạn đang xem: Lệnh if trong excel 2007

Vì vậy, một câu lệnh IF hoàn toàn có thể có hai kết quả. Công dụng đầu tiên là trường hợp so sánh của người sử dụng là True, công dụng thứ nhị là giả dụ so sánh của người sử dụng là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho biết thêm IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu như không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong số hàm súc tích để trả về một quý giá nếu điều kiện đúng và trả về cực hiếm khác nếu đk sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu hiệu quả của logical_test là ĐÚNG.

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.


Các ví dụ như hàm IF 1-1 giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ sinh sống trên, ô D2 mang đến biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu như không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong ví dụ này, cách làm trong ô D2 đến biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, nếu không thì trả về Không)Như chúng ta thấy, hàm IF hoàn toàn có thể được áp dụng để đánh túi tiền văn bản và giá chỉ trị. Hàm còn hoàn toàn có thể được thực hiện để nhận xét lỗi. Bạn sẽ không bị hạn chế chỉ soát sổ xem một văn bản có bằng một nội dung khác hay không và trả về một tác dụng duy nhất, chúng ta có thể sử dụng toán tử toán học và thực hiện đo lường và tính toán thêm phụ thuộc vào tiêu chí của mình. Chúng ta cũng có thể lồng những hàm IF cùng nhau để tiến hành nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm vào Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt quá Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ sinh hoạt trên, hàm IF sinh sống ô D2 cho biết IF(C2 to hơn B2, thì trả về “Vượt vượt Ngân sách”, nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa sinh sống trên, thay vì trả về công dụng dạng văn bản, họ sẽ trả về một phép giám sát và đo lường học. Phương pháp ở ô E2 cho biết thêm IF(Thực tế lớn hơn Dự toán ngân sách, thì lấy số chi phí Dự toán chi tiêu Trừ đi số chi phí Thực tế, còn nếu như không thì ko trả về công dụng nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong lấy ví dụ này, phương pháp trong ô F7 cho thấy IF(E7 = “Có”, thì đo lường Tổng Số tiền trong F5 * 8,25%, còn nếu không thì không có Thuế bán sản phẩm phải nộp đề nghị trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng văn phiên bản trong công thức, bạn phải đưa văn bản vào trong lốt ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Ngoại lệ độc nhất là áp dụng TRUE hoặc FALSE, văn bản mà Excel tất cả thể tự động hóa hiểu.


Sự cầm thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) trong ô

Không có đối số nào mang lại đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy quý hiếm trả về đúng, thêm văn phiên bản đối số vào nhị đối số kia hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? vào ô

Lỗi này thường tức là công thức viết sai chính tả .

Xem thêm: Tra Cứu Trung Tâm Bảo Hành Điều Hòa, Tivi, Tủ Lạnh, Máy Giặt Lg Tại Tphcm

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.