Excel mang đến nhakhoagiadinh.com.vn 365 Excel mang đến nhakhoagiadinh.com.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm SUM cộng những giá trị. Bạn cũng có thể cộng các giá trị riêng lẻ, tham chiếu hoặc phạm vi ô hay phối kết hợp cả ba.

Bạn đang xem: Hàm sum trong excel 2007

Ví dụ:

=SUM(A2:A10) Thêm giá chỉ trị trong số ô A2:10.

=SUM(A2:A10, C2:C10) Thêm giá bán trị trong số ô A2:10, cũng như các ô C2:C10.


*

SUM(number1,,...)

Tên đối số

Mô tả

number1

Bắt buộc

Số đầu tiên bạn muốn thêm vào. Số đó có thể là 4, tham chiếu ô như B6, hoặc ô phạm vi như B2:B8.

number2-255

Tùy chọn

Đây là số thiết bị hai mà bạn muốn cộng. Bạn có thể chỉ định về tối đa 255 số bằng phương pháp này.


Mục này sẽ bàn luận một số biện pháp tốt nhất có thể để thao tác làm việc với hàm SUM. Hầu như các biện pháp này đều hoàn toàn có thể áp dụng để gia công việc với những hàm khác.

phương pháp =1+2 hoặc =A+B – mang dù bạn có thể nhập =1+2+3 hoặc =A1+B1+C2 và nhận được tác dụng đầy đủ, đúng mực nhưng các phương thức này dễ dẫn đến lỗi do một vài lý do:

Lỗi bao gồm tả – Hãy tưởng tượng bạn cố gắng nhập thêm cực hiếm và/hoặc nhập giá chỉ trị lớn hơn nhiều như sau:

=14598.93+65437.90+78496.23

Sau đó, nỗ lực xác thực rằng mục nhập của doanh nghiệp là chính xác. Sẽ tiện lợi hơn nhiều nếu đặt các giá trị này vào những ô riêng lẻ, rồi dùng bí quyết SUM. Ngoại trừ ra, bạn cũng có thể định dạng các giá trị khi ở trong ô, làm cho các giá trị đọc dễ dàng hơn những so với lúc ở vào công thức.

*

Lỗi #VALUE! vì tham chiếu văn phiên bản thay vì số

Nếu bạn sử dụng công thức có dạng:

=A1+B1+C1 hoặc =A1+A2+A3

*

Công thức của bạn cũng có thể bị hỏng nếu như có ngẫu nhiên giá trị nào không phải dạng số (văn bản) trong các ô được tham chiếu, bây giờ công thức vẫn trả về lỗi #VALUE! . Hàm SUM sẽ bỏ qua giá trị văn bản và chỉ cung cấp cho mình tổng những giá trị số.

*

Lỗi #REF! vì xóa hàng hoặc cột

*

Nếu bạn xóa một mặt hàng hoặc cột thì phương pháp sẽ không cập nhật để loại bỏ hàng vẫn xóa và cách làm sẽ trả về lỗi #REF! , trong khi hàm SUM sẽ tự động hóa cập nhật.

*

Công thức sẽ không update các tham chiếu khi chèn sản phẩm hoặc cột

*

Nếu chúng ta chèn một hàng giỏi cột thì phương pháp sẽ không cập nhật để bao hàm hàng new được thêm vào, trong những khi hàm SUM sẽ tự động cập nhật (miễn là chúng ta không nằm quanh đó phạm vi được tham chiếu vào công thức). Điều này đặc biệt quan trọng nếu khách hàng mong chờ công thức của mình được cập nhật và điều này không xảy ra, vì phương pháp sẽ cho chính mình các tác dụng không hoàn chỉnh mà chúng ta cũng có thể không thế được.

*

Hàm SUM phối kết hợp cùng Tham chiếu Ô chưa có người yêu so với Phạm vi

Sử dụng công thức bao gồm dạng:

=SUM(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

Cũng dễ bị lỗi tương tự khi chèn hoặc xóa những hàng trong phạm vi được tham chiếu bởi vì cùng lý do. Giỏi hơn, bạn nên sử dụng các phạm vi riêng rẽ lẻ, như:

=SUM(A1:A3,B1:B3)

Công thức sẽ cập nhật khi thêm hoặc xóa hàng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thay Đổi Mật Khẩu Trên Gmail Nhanh Chóng, Đơn Giản


Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.