Đăng cam kết tài khoản Đăng ký kết một thông tin tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn bởi tên tài khoản Đăng ký kết một thông tin tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn bằng email Đăng ký kết một tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn bằng tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo

Thông tin tài khoản Bổ sung thư điện tử đăng nhập Thay đổi e-mail đăng nhập thiết yếu Xóa thư điện tử đăng nhập Bổ sung số điện thoại thông minh đăng nhập Thay đổi số smartphone đăng nhập chính Xóa số điện thoại cảm ứng thông minh đăng nhập Kết nối thông tin tài khoản Xóa liên kết tài khoản Đổi mật khẩu đăng nhập Cập nhật tin tức tài khoản Bổ sung, biến đổi số smartphone nạp nhakhoagiadinh.com.vnXu bằng SMS

Bảo vệ tài khoản Bổ sung CMND Thay thay đổi CMND Bổ sung email bảo đảm an toàn Thay đổi email đảm bảo Bổ sung số điện thoại bảo đảm an toàn Thay thay đổi số năng lượng điện thoại bảo đảm an toàn Bổ sung mã trò chơi (mật khẩu cung cấp 2) Thay thay đổi mã game (mật khẩu cung cấp 2) Bổ sung, thay đổi câu hỏi với câu trả lời bảo mật Hướng dẫn giải pháp đặt mật khẩu an ninh Sử dụng keyboard ảo Cập nhật các thông tin đặc biệt quan trọng để bảo đảm an toàn tài khoản Khóa tài khoản bằng số điện thoại bảo đảm an toàn

Lấy lại thông tin tài khoản Lấy lại password dùng câu hỏi và câu trả lời bảo mật Lấy lại mật khẩu sử dụng email bảo đảm Lấy lại mật khẩu sử dụng số điện thoại đảm bảo an toàn Lấy lại mã trò chơi (mật khẩu cấp cho 2)

cung cấp khách hàng: http: //hotro.nhakhoagiadinh.com.vn.vn

Các câu hỏi thường gặp

Tôi bao gồm phải đề nghị điền tất cả các thông tin trên trang đk nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn không?

Bạn không duy nhất thiết nên điền tất cả các thông tin khi đăng ký nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn. Mặc dù nhiên, để tài khoản của chúng ta cũng có thể được cung ứng khi các bạn quên mật khẩu hoặc khi bao gồm tranh chấp về tài khoản, bạn phải điền tương đối đầy đủ thông tin như:

Địa chỉ thư điện tử bảo vệ: cửa hàng chúng tôi sẽ dùng tin tức này để liên lạc với các bạn và giúp cho bạn lấy lại được mật khẩu, mã game khi bạn quên. Thông tin CMND: tin tức này dùng để xác thực các bạn là chủ download của tài khoản, lúc có xảy ra tranh chấp.

Về đầu trang

khi quên mật khẩu đăng nhập tôi yêu cầu làm gì?

Bạn rất có thể lấy lại được mật khẩu bằng cách sau:

truy vấn website sau: https://nhakhoagiadinh.com.vn/forgotinfo/index.html Nhập vào tên, thư điện tử hoặc số điện thoại cảm ứng đăng nhập. Chọn "Quên mật khẩu", nhập mã bình chọn và dấn "Tiếp tục".

Về đầu trang

Mã game (Mật khẩu cung cấp 2) là gì?

Mã trò chơi là khái niệm bắt đầu của mật khẩu cung cấp 2 trước đây, mã này chỉ dùng như mật khẩu cấp 2 cho các game tất cả yêu cầu cần xác nhận mã game (mật khẩu cung cấp 2) lúc thực hiện một số trong những tác vụ vào game. Đồng thời mã game (mật khẩu cung cấp 2) cũng dùng để lấy lại được mật khẩu cấp cho 1 lúc cần.Bạn đang xem: cách Đổi password Zing Speed

Về đầu trang

lúc quên mã trò chơi (mật khẩu cấp 2) tôi yêu cầu làm gì?

Bạn có thể lấy lại được mã trò chơi (mật khẩu cung cấp 2) bởi cách:

truy vấn website https://nhakhoagiadinh.com.vn/forgotinfo/index.38.html Nhập vào tên, email hoặc số điện thoại đăng nhập. Lựa chọn "Quên mã trò chơi (mật khẩu cấp 2)", nhập mã soát sổ và dìm "Tiếp tục".

Về đầu trang

Làm chũm nào để bảo vệ tài khoản của tôi được xuất sắc nhất?

Để bao gồm thể bảo đảm an toàn tài khoản của chúng ta tốt nhất, bạn cần phải cập nhật không hề thiếu thông tin cho tài khoản như: email bảo vệ, Số điện thoại cảm ứng bảo vệ, minh chứng nhân dân, thắc mắc và vấn đáp bảo mật.

Chú ý: thắc mắc và trả lời bảo mật yêu cầu dễ nhớ với chúng ta nhưng rất khó đoán so với ngưới khác.

Bạn đang xem: Cách đổi mật khẩu zing id và tăng cường bảo mật 2 lớp cho tài khoản

Về đầu trang

Mã số tài khoản là gì?

Đây là mã số tương xứng với mỗi thông tin tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn. Mã số này dùng để giúp bạn bảo vệ không bị lộ tin tức đăng nhập khi tiến hành các thanh toán giao dịch mua nhakhoagiadinh.com.vnXu. Khi giao dịch mua nhakhoagiadinh.com.vnXu chúng ta có thể cung cung cấp mã số tài khoản thay vì áp dụng tên đăng nhập.

Về đầu trang

vì sao tôi có thông tin "Tài khoản của bạn chưa đầy đủ thông tin" khi tôi vẫn đăng nhập vào nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn?

Tài khoản của doanh nghiệp được cảnh báo chưa đầy đủ thông tin là do bạn thiếu một trong các thông tin như: email bảo vệ, chứng tỏ nhân dân. Những thông tin này là đặc biệt cho tài khoản, nên bạn được yêu cầu cập nhật đầy đủ để khi cần chúng ta có thể nhận hỗ trợ từ VNG.

Về đầu trang

những thông tin bảo mật thông tin trên trang “đăng ký” hoặc “cập nhật thông tin” tài khoản dùng để làm gì?

Các tin tức bảo mật là các thông tin quan lại trọng, giúp bạn bảo mật cho thông tin tài khoản hoặc giúp bạn lấy lại được mật khẩu và đảm bảo an toàn tài khoản.

Về đầu trang

Đăng cam kết một thông tin tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn bằng tên tài khoản

Bước 1: truy cập website nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn. Màn hình hiển thị Đăng nhập hiển thị, thừa nhận nút Đăng ký kết tài khoản

Bước 2: Tại screen Đăng ký, nhấn liên kết “Bằng Tài khoản” và nhập tin tức đăng ký.

Để đk nhanh, bạn chỉ cần điền thông tin bắt buộc: tên đăng nhập, mật khẩu và chứng thực mật khẩu.


*

Bước 3: Sau lúc nhập các thông tin trên, nhận nút “Đăng ký”, màn hình hiển thị sau đang hiển thị:

Bước 4: Vậy là bạn đã sở hữu 1 thông tin tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn nhằm sử dụng toàn bộ các sản phẩm của VNG. Tuy nhiên, để thông tin tài khoản được đảm bảo tốt hơn cùng được cung cấp nhiều hơn từ VNG, bạn cần nhấn nút "Cập nhật" nhằm thực hiện bổ sung cập nhật thêm những tin tức sau:

Về đầu trang

Đăng ký một tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn bởi email

Bước 1: truy vấn website nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn. Màn hình Đăng nhập hiển thị, dìm nút Đăng ký kết tài khoản

Bước 2: Nhập rất đầy đủ các thông tin và dấn nút “Đăng ký”.


*

*

*

Bước 5: Sau khi dìm link xác thực đăng cam kết tài khoản, hệ thống thông báo:

Bước 6: Vậy là bạn đã có 1 thông tin tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn để sử dụng toàn bộ các sản phẩm của VNG. Tuy nhiên, để tài khoản được bảo đảm tốt hơn cùng được cung ứng nhiều hơn từ VNG, bạn phải nhấn nút "Cập nhật" nhằm thực hiện bổ sung cập nhật thêm những thông tin sau:

Lưu ý: Khi đk thành công thông tin tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn bởi email, hệ thống sẽ tự động thêm email đăng ký vào trường email đảm bảo tài khoản.

Về đầu trang

Đăng cam kết một tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn bằng tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo

Bước 1: truy vấn website nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn. Screen Đăng nhập hiển thị, dấn nút Đăng ký tài khoản


*

Bước 6: Hệ thống hiện thông báo đăng ký tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn thành công.

Xem thêm: Your Windows License Will Expire Soon? Here'S What To Do

Bước 7: Vậy là bạn đã có 1 tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn để sử dụng tất cả các thành phầm của VNG. Tuy nhiên, để thông tin tài khoản được bảo đảm tốt hơn với được hỗ trợ nhiều hơn từ VNG, bạn cần nhấn nút "Cập nhật" nhằm thực hiện bổ sung cập nhật thêm những tin tức sau:

Lưu ý: Khi đăng ký thành công tài khoản nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn bằng thông tin tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo, khối hệ thống sẽ:

nhờ cất hộ tên thông tin tài khoản và mật khẩu nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn đến add email Facebook/ Google/ Yahoo. Tự động hóa thêm email Facebook/ Google/ Yahoo vào ngôi trường email bảo đảm an toàn tài khoản.

Về đầu trang

Bổ sung e-mail đăng nhập

Bước 1: truy vấn website nhakhoagiadinh.com.vn nhakhoagiadinh.com.vn. Trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “Email đăng nhập”, nhấn link “Cập nhật”.