Excel đến nhakhoagiadinh.com.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Nếu các bạn thấy mình nên bung rộng lớn hoặc bớt độ rộng lớn Excel sản phẩm và độ cao cột của hàng, bao gồm một vài phương pháp để điều chỉnh chúng. Bảng sau đây hiển thị kích thước tối thiểu, về tối đa với mặc định cho mỗi kích cỡ dựa vào thang điểm.

Bạn đang xem: Chỉnh kích thước cột trong excel

Loại

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu chúng ta đang thao tác làm việc ở dạng xem bố trí Trang (tabXem, nhóm Dạng xem Sổ làm cho việc, nút sắp xếp Trang), chúng ta có thể chỉ định chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng theo inch, centimet và milimet. Đơn vị đo được để theo đơn vị chức năng inch theo khoác định. Đi tới Tùy chọn > Thước > Hiển >Nâng > lựa chọn 1 tùy chọn từ list Đơn vị Thước đo. Nếu khách hàng chuyển lịch sự dạng xem Thông hay thì phạm vi cột và độ cao hàng sẽ được hiển thị theo điểm.

Các hàng cùng cột đơn chiếc chỉ hoàn toàn có thể có một download đặt. Ví dụ: một cột đơn rất có thể có độ rộng 25 điểm nhưng chẳng thể rộng 25 điểm cho một hàng cùng 10 điểm cho một hàng khác.


Phiên phiên bản mới hơnOffice 2007 – 2010

Thiết để chiều rộng rõ ràng cho một cột

Hãy chọn cột mà lại bạn muốn cầm đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng lớn Cột.

Trong hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá bán trị bạn muốn.

Bấm OK.


Mẹo: Để cấp tốc chóng thiết lập chiều rộng lớn của một cột, hãy nhấn vào phải vào cột được chọn, bấm Chiều rộng Cột, nhập quý giá mà các bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi chiều rộng cột để tự động hóa khớp với ngôn từ (Tự rượu cồn Khớp)

Hãy chọn cột nhưng mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Tự đụng Khớp Chiều rộng lớn Cột.


Lưu ý: Để nhanh chóng tự đụng khớp tất cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ nhãi nhép giới nào giữa nhị tiêu đề cột.Khớp chiều rộng lớn cột cùng với cột khác

Chọn một ô trong cột bao gồm chiều rộng lớn mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc trên thẻ Trang chủ, trong đội Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Bấm con chuột phải vào một trong những ô trong cột đích, trỏ cho tới Dán Đặc biệt, rồi bấm nút giữ Chiều rộng lớn

*
Cột Nguồn.


Thay thay đổi chiều rộng mang định cho tất cả các cột bên trên trang tính hoặc sổ làm cho việc

Giá trị đến cột khoác định chỉ rõ số ký kết tự vừa đủ của fonts chữ chuẩn vừa khớp một ô. Bạn cũng có thể chỉ định một trong những khác cho chiều rộng cột mang định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng lớn cột mặc định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để chuyển đổi chiều rộng cột mặc định cho cục bộ sổ có tác dụng việc, bấm vào phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng khoác định.

Trong hộp Chiều rộng lớn cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.


Mẹo: Nếu bạn có nhu cầu xác định chiều rộng lớn cột mang định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, bạn cũng có thể tạo một chủng loại sổ thao tác làm việc hoặc chủng loại trang tính rồi phụ thuộc vào các mẫu mã này cho các sổ làm việc hoặc trang tính mới. Xem những liên kết sau để hiểu thêm thông tin:


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng của một cột, kéo ranh con giới phía bên đề nghị của title cột cho tới khi cột đạt chiều rộng mà chúng ta muốn.

Để đổi khác chiều rộng của khá nhiều cột, chọn cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo nhãi nhép giới sang trọng phía bên nên của tiêu đề cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của đa số cột nhằm vừa khớp cùng với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi bấm đúp vào ranh giới ở phía bên đề xuất của tiêu đề cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của vớ cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo rỡ ràng giới của bất kỳ tiêu đề cột nào.


Thiết để chiều cao rõ ràng cho một hàng

Hãy chọn hàng mà lại bạn muốn nỗ lực đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao hàng, nhập giá chỉ trị các bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi độ cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng mà lại bạn muốn cầm đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự cồn Khớp độ cao Hàng.


Mẹo: Để nhanh chóng tự hễ khớp với tất cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào ranh con giới phía dưới một trong các tiêu đề hàng.Thay đổi chiều cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến đổi chiều cao của một hàng, kéo oắt giới bên dưới tiêu đề hàng cho đến khi hàng đạt chiều cao mà các bạn muốn.

Để chuyển đổi chiều cao của không ít hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo ma lanh giới bên dưới một trong số tiêu đề mặt hàng được chọn.

Để biến đổi chiều cao của vớ cả các hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo tinh quái giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề mặt hàng nào.

Để thay đổi chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm lưu ban vào ranh mãnh giới phía dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


Nếu bạn muốn sử dụng đơn vị inch đến độ rộng cột và chiều cao hàng, bạn nên thao tác làm việc trong chính sách xem Bố trí Trang (tab Xem, team Dạng coi Sổ có tác dụng việc, nút Bố trí Trang). Trong cơ chế xem bố trí Trang, bạn cũng có thể chỉ định độ rộng cột hoặc chiều cao hàng bằng inch. Ở dạng xem này, inch là đơn vị đo khoác định, nhưng bạn có thể thay đổi đơn vị đo sang centimet hoặc milimet.

Trong Excel 2007, click chuột Nút nhakhoagiadinh.com.vn Office Kích

*
>Excel lựa chọn Nâng> cao.

Trong Excel 2010, tiếp cận Tệp và >chọn Nâng > cao.

Thiết để chiều rộng cụ thể cho một cột

Hãy chọn cột mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng lớn Cột.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá trị bạn muốn.


Thay đổi chiều rộng lớn cột để tự động hóa khớp với văn bản (tự rượu cồn khớp)

Hãy chọn cột mà lại bạn muốn rứa đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp Chiều rộng lớn Cột.

Mẹo Để hối hả tự đụng khớp vớ cả các cột trong trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào thân hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng cột với cột khác

Chọn một ô trong cột tất cả chiều rộng mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Trên tab Trang đầu, trong team Bảng tạm, bấm chuột Sao chép, rồi chọn cột đích.

*

Trên tab Nhà, trong team Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Bên dưới Dán, lựa chọn Độ rộng lớn cột.


Thay đổi chiều rộng mang định cho toàn bộ các cột bên trên trang tính hoặc sổ làm việc

Giá trị mang lại cột mặc định chỉ rõ số cam kết tự trung bình của fonts chữ chuẩn vừa khớp một ô. Chúng ta có thể chỉ định một vài khác mang lại chiều rộng cột mang định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng lớn cột mang định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để thay đổi chiều rộng cột khoác định cho tổng thể sổ có tác dụng việc, nhấp chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn tất cả Trang tính trên thực đơn lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng mặc định.

Trong hộp Độ rộng lớn cột khoác định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn có nhu cầu xác định phạm vi cột mang định cho toàn bộ các sổ thao tác và trang tính mới, chúng ta có thể tạo một mẫu sổ làm việc hoặc mẫu mã trang tính, rồi tạo những sổ thao tác làm việc hoặc trang tính mới dựa trên những mẫu đó. Để hiểu thêm thông tin, hãy coi mục giữ sổ thao tác làm việc hoặc trang tính có tác dụng mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng của một cột, kéo trẻ ranh giới phía bên buộc phải của title cột cho đến khi cột đạt chiều rộng lớn mà bạn muốn.

Để chuyển đổi chiều rộng của rất nhiều cột, lựa chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo rỡ giới thanh lịch phía bên bắt buộc của tiêu đề cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng của không ít cột để vừa khớp cùng với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi bấm lưu ban vào ranh con giới làm việc phía bên đề xuất của title cột được chọn.

Để đổi khác chiều rộng của vớ cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh con giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao rõ ràng cho một hàng

Hãy chọn hàng nhưng bạn muốn cầm cố đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong vỏ hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm cực hiếm mà các bạn muốn.


Thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Tự cồn Khớp độ cao Hàng.

Mẹo Để nhanh lẹ tự hễ khớp tất cả các sản phẩm trong trang tính, bấm vào nút Chọn vớ cả, rồi bấm đúp vào nhãi nhép giới bên dưới một trong những tiêu đề hàng.


Thay đổi chiều cao của hàng bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến hóa chiều cao của một hàng, kéo oắt con giới phía bên dưới tiêu đề hàng cho tới khi sản phẩm đạt độ cao mà bạn muốn.

Để biến đổi chiều cao của rất nhiều hàng, chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo nhãi con giới phía bên dưới một trong các tiêu đề mặt hàng được chọn.

Để biến hóa chiều cao của vớ cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo tinh quái giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề sản phẩm nào.

Xem thêm: Please Wait - Cách Tạo Id Apple Trên Máy Tính Vô Cùng Đơn Giản

Để biến đổi chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm lưu ban vào rỡ ràng giới phía dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


chuyển đổi chiều rộng lớn cột và độ cao hàng trong Excel for Mac

chuyển đổi chiều rộng lớn cột và chiều cao hàng vào Excel Online

Tổng quan tiền về những công thức trong Excel

Làm cụ nào nhằm tránh phương pháp bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

những phím tắt với phím chức năng của Excel

những hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

các hàm Excel (theo thể loại)


*
*
*

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia nhakhoagiadinh.com.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn vẫn muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn hoàn toàn có thể giúp bọn chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, chúng tôi càng cung ứng bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn thích hợp đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì tác động đến từng trải của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không gồm thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn gồm góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi bội phản hồi

Cảm ơn đánh giá của bạn!


×
Nội dung mới
nhakhoagiadinh.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer và IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © nhakhoagiadinh.com.vn 2022