như tiêu đề, xin mấy pro chỉ giáo cách triển khai chụp cùng ghép ảnh cho em cùng với ạ, em chỉ gồm con máy compact cùi thôi ạ