Product Key là một trong những cụm từ, một khái niệm đã vượt quen thuộc so với những bạn hay cài lại Windows rồi đúng không. Vậy các bạn đã phát âm biết phần đông gì về sản phẩm Key trên hệ điều hành Windows rồi ? bản thân tin cứng cáp một điều này là tất cả rất ít bạn hiểu một cách đúng đắn về nó